Sikkerhedsregler for Taps Rideklub

Taps Rideklub er baseret på en frivillig arbejdende bestyrelse, med meget hjælp fra medlemmerne.

Det er vores mål at have en klub der er rar og hyggelig at komme i, hvor medlemmerne deler dette ansvar.

Generelt:

 • Ophold på Taps Rideklub og deltagelse i deres aktiviteter sker på eget ansvar (personer over 18 år), eller forældrenes ansvar (persober under 18 år). Det er det enkelte medlems pligt, at holde sig personligt ulykkesforsikret. 
 • Alle skal bære sikkerhedsgodkendt ridehjelm under ridningen.
 • Alle bærer sikkerhedsmæssigt korrekt fodtøj under ridning og håndtering af hest.
 • Ingen fastgøre sig til hesten ved f.eks. at vikle træktov rundt om hånden eller livet.
 • Ingen fører en hest uden trense eller grime og træktov.
 • Ingen løber eller råber i nærheden af hestene.
 • Ingen rykker/flår/saver hesten i munden med biddet.
 • Ingen anvender pisk til andet end almindelig irettesættelse og korrektion.
 • Ingen anvender sporer uhæmmesporer er kun et hjælpemiddel.
 • Husk at rydde op efter dig selv, både i ridehallen, på udendørsbanen og i rytterstuen, inden du forlader rideklubben. Affald skal i skraldespanden og hestepærer i de dertil opstillede trillebøre.
 • Vis hensyn til hinanden, både store og små.
 • Tobaksrygning må kun foregå udendørs.
 • Hunde er velkommen - husk at vise hensyn til andre brugere af faciliteterne, og at rydde op efter din hund.
 • Heste på opbindingspladsen må ikke stå uden opsyn.
I ridehallen og på udendørsbanen:
 • Max 8 heste/ponyer i ridehallen på sammen tid. 
 • Alle der benytter ridehallen/udendørsbanen, skal være medlem af Taps Rideklub. Er man ikke medlem og kun benytter banerne i forbindelse med et kursus eller lignende, så skal man  betale dagskort.
 • Vedtægter for Taps Rideklub er offentliggjort og kan læses på rideklubbens hjemmeside.
 • Alle rytter,rder rider i Taps Rideklub, skal bære sikkerhedsgodkendt ridehjem. 
 • Ryttere under 15 år må kun ride og omgås heste hvis der er voksne (over 18 år) med i stalden/på rideskolen. Der kan gives skriftlig tilsagn fra forældre at deres barn selv må håndtere egen hest uden voksen opsyn, og klubben kan så give dispensation, fordi der vurderes, at medlemmet har den viden svarende til ryttermærke 2.
 • Ved indridning og udridning af ridehallen, gives tydeligt , mundtligt signal- kommer ind/går ud. 
 • Ved indridning på selve banen, skal du holde tilbage for rytterne, der kommer på hovslaget.
 • Opsidning/afsidning skal foregå inde på midten af ridebanen.
 • Ridning i skridt foregår på hovslaget, en og e på venstre volte, med mindre andet aftales blandt rytterne som er til stede.
 • Der rides altid venstre mod venstre.
 • Alle rytter under 18 år benytter sikkerhedsvest ved springning.
 • Brug af mobiltelefon under ridning er ikke tilladt.
 • Trækning af hest/pony skal accepteres af alle ryttere i ridehallen. Der må kun trækkes 1 hest/pony ad gangen. Det er tilladt, at trække hest/pony i grime i hallen - dog kun hvis du har 100%  kontrol over den. 
 • På selve banen må der ikke opholde sig andre personer end rytter og undervisere, samt evt. trækkere. Dette gælder både i ridehallen og på udendørsbanen. 
 • Der må ikke være løse heste/ponyer i ridehallen. I tilfælde af syge heste, kan der gives dispensation.
 • Alle rider med fodtøj beregnet til ridning, dvs. fodtøj med en glat/let rilles sål, en lille hæl, samt uden snøre, der kan hænge fast i bøjlerne.

 

Ved ulykke:

 

 •  Stands ulykken, samt giv livreddende førstehjælp.
 • Tilkald den nødvendig hjælp.
 • Bliv ved den tilskadekommende indtil hjælpen er ankommet.
 • I hallen på tavlen finder du information om hvad du skal gøre hvis der sker en ulykke. Der finder du også klubbens adresse og relevante telefonnummer.
 • Klubbens formand skal desuden informeres ved først givne lejlighed. 

 
Hold i dag

Instagram