Regler og retningslinjer for brug af rideklubbens faciliteter

 • Alle benytter sikkerhedsgodkendt ridehjelm under ridning.

 • Personer under 18 år, må ikke springe uden opsyn af en voksen.

 • Alle der rider på banerne skal betale facilitetskort. Facilitets/ dagskortet følger hesten. Ved deltagelse i arrangementer er det muligt at indløse gæstekort.

 • Alle skal samle efterladenskaber op efter deres hest, inden banen forlades – dette gælder både ude og inde. Er trillebøren fuld, tømmes den. 

 • Alle rider venstre mod venstre.

 • Ingen løse heste i ridehallen.

 • Ingen løsspring

 • Hvis du longerer, skal du bevæge dig mest muligt på banen og rive efter dig 

 • Hvis du laver bomarbejde, skal du rive efter dig.

 • Alle skridter på hovslaget venstre rundt en og en, når der skridtes varm og skridtes af.

 • Alle giver tydeligt besked inden portene til ridehallen åbnes og lukkes. 

 • Alle skal benytte forsvarligt udstyr, der sikrer, at de har kontrol over deres hest. 

 • Alle opfordres til at benytte klubmodul til booking af ridetider. Husk at afmeld din booking, hvis du ikke får brug for den.

 • Alle rydder op efter sig selv! Husk at slukke lyset, hvis du er den sidste, der forlader hallen.

 • Al færden i og omkring klubbens faciliteter foregår under hensyntagen til sikkerheden for hest og rytter. 

Undervisning

Der opfordres til, at der informeres om tidspunkter for undervisning i Facebook gruppen ”Taps Rideklub – Info Gruppen”. Ligeledes opfordrer vi til, at der vises hensyn til dem, der modtager undervisning, så de kan få mest muligt udbytte af deres undervisning. 

Ønsker du at medbringe din egen underviser, skal du kontakte bestyrelsen. 


Longering

Longering er tilladt både ude og inde, hvis der ikke er nogen der rider eller har booket. Det er tilladt at spørge de ridende, om man må longere, men et nej skal respekteres. 


Springning

Der er faste tider, hvor springning har første prioritet. Ønsker man at springe, skal dette bookes både i Klubmodul senest 2 timer før. Er der ikke booket spring senest 2 timer før, så er der åben for anden aktivitet i tidsrummet.

 

Hold i dag

Instagram