Regler og retningslinjer for brug af rideklubbens faciliteter

 • Alle benytter sikkerhedsgodkendt ridehjelm under ridning.
 • Personer under 18 år, må ikke springe uden opsyn af en voksen.
 • Alle der benytter rideklubbens faciliteter skal være medlem af klubben.
  1. Rider man undervisning 1 gang eller mere i måneden skal man også være medlem.
 • Alle der rider på banerne skal betale halkort. Halkortet følger hesten. 
  1. Ved deltagelse i arrangementer er det muligt at indløse gæstekort.
 • Alle skal samle lort op efter deres hest, inden banen forlades – dette gælder både ude og inde.  
  1. Er trillebøren fuld, så tømmer man den.
 • Alle rider venstre mod venstre.
 • Ingen løse heste i ridehallen.
 • Ingen løspring
 • Hvis du longerer, skal du bevæge dig mest muligt på banen og rive efter dig 
 • Hvis du laver bomarbejde skal du rive efter dig.
 • Alle skridter på hovslaget venstre rundt en og en, når der skridtes varm og skridtes af.
 • Alle giver tydeligt besked inden portene til ridehallen åbnes og lukkes. 
 • Alle skal benytte forsvarligt udstyr, der sikrer, at de har kontrol over deres hest. 
 • Alle opfordres til at benytte klubmodul til booking af ridetider.                 
  1. Husk at afmeld din booking, hvis du ikke får brug for den.
 • Alle rydder op efter sig selv!
  1. Husk at slukke lyset, hvis du er den sidste der forlader hallen.

Ridning i ”Prime Time”

I tidsrummet fra kl. 16:00-19:00 på hverdage er der ofte mange, der gerne vil ride. Dette tidsrum er derfor, som udgangspunkt forbeholdt dressur/motionsridning. Det er ikke tilladt at springe i dette tidsrum, longering kan foregå, hvis hallen er tom. Dressur/motionsridning vil altid have første prioritet, så hvis man longerer eller lignende, og der kommer en for at ride dressur/motionsridning, så skal longering og lignende ophøre. 

Undervisning

Der skal informeres om tidspunkter for undervisning i Facebook gruppen ”Taps Rideklub – Info Gruppen” senest 24 før undervisningen finder sted. 

Vi opfordrer til, at der benyttes head set til undervisning – specielt i ”Prime Time”. Dette for at vise hensyn til andre ryttere i hallen.

Ligeledes opfordrer vi til, at der vises hensyn til dem, der modtager undervisning, så de kan få mest muligt udbytte af deres undervisning. 

Ønsker du at ride undervisning udenfor planlagte tider eller medbringe din egen underviser, skal du kontakte bestyrrelsen. 


Longering

Longering er tilladt uden for ”Prime Time” både ude og inde, hvis der ikke er nogen der rider. Det er tilladt at spørge de ridende, om man må logere, men et nej skal respekteres. 

Hvis der ikke er booket ridning, og der er under 24 timer til man vil longere, så er det tilladt at ”booke” en tid til longering. Dette gøres ved at skrive i Facebook gruppen ”Taps Rideklub – Info Gruppen”. Denne longerings tid skal respekteres af dem, der evt. vil ride, men ikke har booket tid. 

Springning

Der er faste tider, hvor springning har første prioritet. Ønsker man at springe, skal dette bookes både i Klubmodul og ved at skrive det i Facebook gruppen ”Taps Rideklub – Info Gruppen”. Springning skal bookes senest 24 timer før. Er der ikke booket spring senest 24 timer før, så er der åben for anden aktivitet i tidsrummet og dette vises der hensyn til. 

 

Hold i dag

Instagram